Kindteam Zuidwest is een (para)medisch behandelteam in de eerste lijn. Wij bestaan uit vijf bevlogen professionals met dezelfde visie over zorg voor het kind en het gezin. Wij werken samen voor zorg op maat. Alle vijf hebben we de passie voor het werken met kinderen en staat plezier en ontdekken in het dagelijks leven van het kind centraal.

Door onze krachten te bundelen kunnen we onze kwaliteit van zorg verder verbeteren.

Het Kindteam richt zich op de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij problemen zich voordoen in de ontwikkeling van het kind. Hierbij kunt u denken aan problemen in de motoriek, communicatie, leefstijl, groei en dagelijks functioneren.

We hebben een nauwe samenwerking met artsen, specialisten, onderwijsprofessionals en sociaalpedagogische professionals e.d. Wij werken graag samen met deze partijen en zien er op toe dat de zorg voor het kind pas-send en afgestemd is.

"Wij zetten ouders in hun kracht, geven inzicht in de ontwikkeling van hun kind en dit zien wij als de sleutel voor de oplossing binnen het gezin."

"Ouders melden Frans (5.8 jaar)aan vanwege afwijkend gedrag, hij fladdert en kan moeilijk met veranderingen omgaan. Frans trekt zich terug en speelt het liefst alleen. Het praten is laat op gang gekomen en motorisch gezien heeft hij een wat houterige motoriek. Moeder maakt zich zorgen over zijn eetrituelen, zo wil hij geen groenten eten die niet groen zijn, er is sprake van ondergewicht.

Vanwege de verwevenheid van disciplines is Frans een casus voor het Kindteam. Door korte lijnen kan snel afstemming worden gezocht met de logope-diste, de diƫtiste, ergotherapeut, fysiotherapeut en psycho-loog. Moeder hoeft slechts een keer voor een afspraak te komen om een oordeel te krijgen van de diverse zorgverleners."