Hier stellen wij ons voor


Kinderfysiotherapeut

Mijn naam is Danielle Douma. Als kinderfysiotherapeut ben ik werkzaam in de regio Zuidwest Friesland en werk ook samen met de andere collega's binnen Kindteam Zuidwest.

In 1995 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool van Rotterdam en ben me toen gaan specialiseren in de kinderfysiotherapie. De 3-jarige vervolg opleiding kinderfysiotherapie heb ik in 2001 afgerond. Ruim 10 jaar heb ik als kinderfysiotherapeut gewerkt in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Sinds 2008 ben ik werkzaam in onze eigen praktijk: Fysiotherapie Zuidwest met behandellocaties in Koudum, Workum en Makkum. In 2011 heb ik de master opleiding kinderfysiotherapie afgerond (een wetenschappelijke opleiding binnen de kinderfysiotherapie) en in 2016 hoop ik ook de opleiding tot ToP-zorg kinderfysiotherapeut af te ronden. ToP zorg is een preventief programma voor kinderen die veel te vroeg of met een veel te licht geboortegewicht zijn geboren.

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie en in het BIG register. Ook ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapeuten en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen en jongeren van 0-18 jaar met problemen van het bewegen. Dit is een heel breed gebied van kinderen met problemen in de grovere of fijne motoriek zonder duidelijke oorzaak tot kinderen met motorische problemen door een ziekte of aandoening (bijvoorbeeld reuma, kanker, overgewicht en hart- en vaatziekten). Naast uitgebreide kennis over de motorische ontwikkeling is een speciaal aandachtsgebied te vroeg geboren kinderen en kinderen met hartaandoeningen, gewrichtsaandoeningen en longproblemen.

Kwalitatief goede zorg bieden aan kinderen/jongeren en hun ouders kan soms alleen vanuit mijn eigen vakgebied maar als er meer problemen zijn dan is het heel belangrijk om goed samen te werken. Samen met de collega's van Kindteam Zuidwest kunnen we de zorg voor u en uw kind nog beter maken!

 

(Kinder)ergotherapeut

Mijn naam is Mirjam Miedema. Ik ben ergotherapeut en sensorisch informatieverwerkingstherapeut bij Ergo Actief. In mijn werk richt ik me voornamelijk op kinderen.

In 2013 heb ik mijn opleiding ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afgerond en ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Hierbij richt ik me voornamelijk op de regio Sneek en de rest van Súdwest-Fryslân. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van Ergotherapie Nederland.

Daarnaast ben ik flexkracht bij de kinderrevalidatie van Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag). Zo zijn de lijntjes tussen de eerste lijn en de revalidatie extra kort.

Maar wat is kinderergotherapie? Als een kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen kunt u bij de ergotherapeut terecht. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

  • Aan-/uitkleden en veterstrikken
  • Brood smeren of bestek hanteren
  • Schrijven en knutselen
  • Fietsen of spelen
  • Zitten

Ook wanneer er advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen nodig is kunt u bij mij terecht (bijvoorbeeld een kinderstoel, aangepast schoolmeubilair, buggy, fietsvoorziening of woningaanpassing).

Met Kindteam Zuidwest hoop ik de zorg samen met mijn collega’s dichter bij huis te brengen!

 

(Kinder)dietist

Mijn naam is Annieke Boersma. Ik ben de (kinder)diëtist binnen Kindteam Zuidwest. Ik ben in 2004 afgestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen en heb sindsdien bij verschillende thuiszorgorganisaties gewerkt. Sinds september 2013 heb ik mijn eigen praktijk onder de naam Dieetstyle. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten.

Ik ben allround diëtist. Dit betekent dat ik mensen in mijn praktijk zie van 0 tot 100 jaar, met verschillende diagnoses, zoals overgewicht, ondergewicht, diabetes, eetstoornissen, kanker, hart- en vaatziekten. Ik volg cursussen, post HBO’s en symposia om mijn kennis up to date te houden.

Sinds eind 2015 ben ik ook Lekker Puh!!!-consulente. Dit is een methode voor kinderen met overgewicht en obesitas om op een speelse, leuke manier te groeien naar gezond gewicht.

Ik vind het erg belangrijk om te kijken naar wat het kind en de ouders nodig hebben als advies binnen hun voeding en leefstijl, zodat ik echt een advies op maat kan maken. Samen met de collega’s van Kindteam Zuidwest hoop ik breder en passend hulp te kunnen bieden dichtbij huis!

 

 

 Logopedist

Mijn naam is Esther Kemker-Bleeker. Sinds 2005 ben ik eigenaresse van logopediepraktijk Bleeker en verzorgen ik en mijn collega Jilda Twijnstra de logopedie in Koudum en omstreken.

In 2003 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hanzehogeschool te Groningen. Tevens heb ik in 2010 mijn 'master' behaald tot dyslexiespecialist/taalspecialist aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Daarnaast volg ik geregeld cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de logopedie.

Logopediepraktijk Bleeker is dus een all-roundpraktijk met een aantal specialisaties. Onze expertise ligt op het gebied van de spraak-taalontwikkeling, articulatie, dyslexie en OMFT(logopedie afwijkende mond- gewoonten).

Jilda en ik zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en staan we geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ik sta tevens geregistreerd in het dyslexieregister van de NVLF.

Het werk als logopedist boeit mij enorm, omdat het elke keer weer anders is.
Ik werk zowel met jonge kinderen als oudere kinderen. Ook volwassenen die hinder ondervinden op een logopedisch gebied zijn van harte welkom.
Iedereen is verschillend, elk individu is uniek! Een logopedische behandeling moet daarop aangepast worden. Dát maakt mijn werk als logopedist zo interessant.

Soms is er niet alleen sprake van een logopedisch probleem, maar spelen er meer factoren mee op werkgebieden van andere disciplines. Door goed samen te werken met de collega’s van Kindteam Zuidwest hoop ik dat we passende hulp kunnen bieden dichtbij huis

 (Kinder)psycholoog

Mijn  naam is Annemieke Visser. Ik ben Kinder-& Jeugdpsycholoog, GZ-psycholoog en orthopedagoog, werkzaam bij Psychologenpraktijk Visser. Naast mijn werk met kinderen richt ik mij ook op volwassenen.Na geruime tijd werkzaam te zijn geweest bij de schoolbegeleidingsdienst in Friesland ben ik begin 2000 gestart met mijn eigen praktijk in Workum, waar ik samen met twee andere collega’s werkzaam ben. Het verzorgingsgebied van de praktijk is Friesland.

Naast diagnostiek (‘wat is er aan de hand’) richten we ons ook op begeleiding en therapie (‘hoe lossen we het op’). U kunt bij diagnostiek denken aan onderzoek naar bijvoorbeeld gedrag (boos, agressief, teruggetrokken), leerproblemen (lees-, reken- en/of spellingsproblemen en werkhoudingsproblemen), sociaal emotionele problemen (bijv. angsten, pesten, suïcidaal gedrag of automutilatie) of concentratieproblemen. Verder doen we onderzoek naar intelligentie en geven we ouders opvoedingsondersteuning . En gezinsbegeleiding bij het leren omgaan met stoornissen en gedragsproblemen.

Door de samenwerking in Kindteam Zuidwest, kan ik samen met mijn collega’s desgewenst multidisciplinair afstemmen en uw kind bespreken.