Werkwijze

  • Via de website of via mailadressen en telefoonnummers van onze professionals kunt u zich aanmelden. Eventueel na overleg met uw arts.
  • Vervolgens nodigen wij u en uw kind uit voor een intakegesprek.
  • Na een intakegesprek wordt in overleg besloten welke disciplines worden ingezet en welke onderzoeken er nodig zijn voor de behandeling van uw kind.
  • Onderzoek volgt bij de behandelende discipline individueel; wanneer zinvol/noodzakelijk zal een combinatie-behandeling tot de mogelijkheid behoren.
  • Na een aantal weken vindt een multidisciplinair overleg plaats en wordt het onderzoeksverslag en het eventuele behandeltraject met u besproken.
  • Dit wordt vastgelegd in een behandelplan voor verdere behandeling van de verschillende disciplines
  • Vervolgbehandeling zal worden ingezet, afgestemd op draaglast van ouders en kind.
  • Er vindt gedurende de behandelperiode regelmatig overleg plaats om nauwkeurig de ontwikkeling te evalueren, de behandeling bij te stellen en zorg op maat te bieden.

Klachtenprocedure

Alle deelnemende professionals van Kindteam Zuidwest hebben een eigen klachtenprocedure. Bij een klacht over één van de professionals verwijzen wij u door naar de site van de eigen praktijk van de professional om te zien welke procedure daar van kracht is.